بازار غدیر مشهد

بازار غدیر مشهد یکی از بازار های قدیمی مشهد است .

بحث و گفتگو

اولین نظر دهنده باشید “بازار غدیر مشهد”