کیش

مرکز خرید پانیذ کیش
بازارها و مراکز خرید کیش

مرکز خرید پانیذ کیش

مرکز خرید پانیذ کیش و قرار گیرفت در نزدیکی دو هتل خوب به اسم های هتل پارمیس کیش و هتل شایگان کیش  . بازار پانیذ

مطالعه بیشتر »
بازار مریم کیش
بازارها و مراکز خرید کیش

بازار مریم کیش

بازار مریم کیش یکی از بازار های خوب جزیره کیش است . در نزدیکی این مرکز خرید هتل ویدا کیش قرار دارد .

مطالعه بیشتر »
مرکز خرید زیتون کیش
بازارها و مراکز خرید کیش

مرکز خرید زیتون کیش

مرکز خرید زیتون کیش بازاری قدیمی در مرکز کیش . هتل پارسیان کیش و هتل شایان کیش در نزدیک ترین موقعیت مکانی نسبت به این

مطالعه بیشتر »