بازار مریم کیش یکی از بازار های خوب جزیره کیش است . در نزدیکی این مرکز خرید هتل ویدا کیش قرار دارد .