مرکز خرید دامون یکی از بهترین بازار ها کیش است . هتل گلدیس کیش در نزدیکی این مرکز خرید قرار دارد .