مرکز خرید زیتون کیش بازاری قدیمی در مرکز کیش . هتل پارسیان کیش و هتل شایان کیش در نزدیک ترین موقعیت مکانی نسبت به این بازار قرار دارند. بازار زیتون کیش