در نزدیکی مرکز خرید مروارید کیش ، هتل ایران و هتل لوتوس قرار دارد .