مرکز خرید پانیذ کیش و قرار گیرفت در نزدیکی دو هتل خوب به اسم های هتل پارمیس کیش و هتل شایگان کیش  . بازار پانیذ کیش