پارک دلفین های کیش یکی از مراکز مهم گردشگری کیش است .